Jazyk: English
Jazyk:

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté pri registrácii zákazníka slúžia výhradne len pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Neposkytujeme ich tretím osobám. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovávaljeho osobné údaje.